Numerologie

De symboliek van getallen houdt mensen al heel lang bezig. De Griekse filosoof Pythagoras is de grondlegger van de Numerologie. Hij was zowel wetenschapper als mysticus. Numerologie is de leer van de getallen. Elk getal heeft een bepaalde betekenis. Hierbij wordt het getal gezien als een symbool van klank en trilling: de frequentie en de kwaliteit van het getal.

Numerologie in de Mandala
Onze eigen geboortegetallen vertellen ons met welke kwaliteiten we geboren zijn. Daardoor krijg je meer inzicht in jezelf. Ook je naam heeft een betekenis, de letters worden hierbij omgezet in getallen.
De kwaliteiten tekenen we middels symbolen in een mandala waardoor je inzicht nog versterkt wordt, je tekent als het ware een blauwdruk van jezelf. Je wordt daar stap voor stap bij geholpen.
Natuurlijk is het ook mogelijk de getallen van je familieleden of anderen te tekenen. Je ervaart dat het klopt wat de getallen ons laten zien. Zo ontstaat er een beter begrip voor jezelf en voor anderen.